Autoopravár - lakovník : 2487 H 04

Názov odboru

Autoopravár - lakovník

Číslo odboru

2487 H 04

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka štúdia

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

výučný list + vodičské oprávnenie skupiny B

Dosiahnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C

Praktické vyučovanie

V dielenských priestoroch školy zameraných na prípravné a finálne autolakovníce práce, prípadne na ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne

Pracovné uplatnenie absolventa

SZČO - živnostník, kvalifikovaný odborný pracovník pri výrobe automobilov a lakovníckych prácach v autoopravárenstve

Ďalšie vzdelávanie

2-ročné nadstavbové štúdium na našej škole v študijných odboroch:

- 2414 4 01 strojárstvo -výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

- 2414 4 04 strojárstvo - podnikanie a služby

- 2493 L predaj a servis vozidiel

 

Autoopravár - lakovníkAutoopravár - lakovníkAutoopravár - lakovník