Autoopravár - mechanik : 2487 H 01

Názov odboru

Autoopravár - mechanik

Číslo odboru

2487 H 01

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka štúdia

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

výučný list + vodičské oprávnenie skupiny B

Dosiahnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C

Praktické vyučovanie

V dielenských priestoroch školy zameraných na diagnostiku, montáž a opravy cestných motorových vozidiel, prípadne v ďaľších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne; Autoškola SOŠA Trnava

Pracovné uplatnenie absolventa

Samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti autoopravárenstva - živnostník; kvalifikovaný odborný pracovník vykonávajúci špecializované práce vo výrobných podnikoch v autoopravárenstve.

Ďalšie vzdelávanie

2-ročné nadstavbové štúdium na našej škole v študijných odboroch:

- 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

- 2414 4 04 strojárstvo - podnikanie a služby

- 3757 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

- 2493 L predaj a servis vozidiel

 

Autoopravár - mechanikAutoopravár - mechanikAutoopravár - mechanik