Mechanik automobilových liniek : 2497 K

Názov odboru

Mechanik automobilových liniek

Číslo odboru

2497 K

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka štúdia

4 roky

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

maturitné vysvedčenie, výučný list

Dosiahnutý stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Praktické vyučovanie

žiaci 3. a 4. ročníka absolvujú odborný výcvik v spoločnosti PSA Peugeot Citroën, prípadne v ďalších zmluvných pracoviskách

Pracovné uplatnenie absolventa

kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych prevádzkach využívajúcich automobilové výrobné linky na poste technického pracovníka v pozícii programovania, nastavovania a údržby automobilových výrobných liniek, tímlídra skupiny údržby liniek

Ďalšie vzdelávanie

- pomaturitné štúdium

- štúdium na vysokej škole technického zamerania