Obrábač kovov

Názov odboru

Obrábač kovov

Číslo odboru

2433 H

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka štúdia

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška + vodičské opr. sk. B

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

výučný list

Dosiahnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C

Praktické vyučovanie

v dielenských priestoroch školy na klasických kovoobrábacích strojoch a CNC strojoch

Pracovné uplatnenie absolventa

samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti stroj. výroby - živnostník v oblasti kovoobrábacích prác,v podnikoch so zameraním na obrábanie kovov

Ďalšie vzdelávanie

2-ročné denné nadstavbové štúdium na našej škole v odbore:
2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 4 04 strojárstvo - podnikanie a služby

 

Strojný mechanikStrojný mechanikStrojný mechanik