Po uzatvorení dohody o spolupráci medzi zriaďovateľom školy Trnavským samosprávnym krajom a Združením automobilového priemyslu ( neskôr Cechom predajcov autoservisov ) v oblasti vzdelávania pre potreby výroby automobilov a autoopravárenstva bol 1.10.2003 Bol strednému odbornému učilišťu strojárskemu v Trnave priznaný štatút Pilotného centra automobilového priemyslu pre Trnavský kraj.

OTVORENIE PILOTNÉHO CENTRAOTVORENIE PILOTNÉHO CENTRAOTVORENIE PILOTNÉHO CENTRAOTVORENIE PILOTNÉHO CENTRA

Slávnostného aktu otvorenia sa zúčastnili zástupcovia zriaďovateľa, Združenia automobilového priemyslu SR, Ministerstva školstva SR, Krajského školského úradu Trnava, SOPK, členovia rady školy, zástupcovia zamestnancov a médií.

 

Sprievodný program tvorila  i prehliadka výukových priestorov školy.