Strojný mechanik : 2464 H

Názov odboru

Strojný mechanik

Číslo odboru

2464 H

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka štúdia

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

výučný list

Dosiahnutý stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C

Praktické vyučovanie

v dielenských priestoroch školy so zameraním na ručné a strojové spracovanie materiálov, prípadne na zmluvných pracoviskách iných subjektov

Pracovné uplatnenie absolventa

samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti stroj. výroby - živnostník, ručné a strojové spracovanie súčiastok, montáž, demontáž a opravy strojov a zariadení,výroba nástrojov a náradia vrátane povrchovej úpravy

Ďalšie vzdelávanie

2-ročné denné nadstavbové štúdium na našej škole v odbore:
2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 4 04 strojárstvo - podnikanie a služby

 

Strojný mechanikStrojný mechanikStrojný mechanik