Trieda I.AN
Triedna učiteľka: Ing. Beáta PUKANCOVÁ  
Študijný odbor:  2493 L predaj a servis vozidiel
UVS 1AN1 - odborná prax: Ing.  Jarmila Holická
01. Barčák Tomáš    
02. Budiaš Marek    
03. Dobiš Ľuboš  
04. Držka Tomáš    
05. Gažovič Milan    
06. Hužovič Ján    
07. Konečný Kristián    
08. Kurinec Matúš    
09. Letkovič Patrik    
10. Lovecký Dávid    
11. Marek Jaroslav    
12. Paloncy Andrej    
13. Pekarovič Jozef    
14. Planka František    
15. Sochor Martin    
16. Ševčík Šimon    
17. Vozár Matúš    
         
Študijný odbor: 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení    
UVS 1AN2 - odborná prax: PaedDr. Ivan Kováčik    
01. Glos Samuel    
02. Hladký Nikolas    
03. Januščák Ondrej    
04. Kristek Adam    
05. Križan Kristián    
06. Ladvenica Radoslav    
07. Ochaba Samuel    
08. Pucovský Daniel    
09. Repa Marián    
10. Staněk Róbert    
11. Vančo Lukáš