Trieda I.AN
Triedna učiteľka: Ing. Beáta PUKANCOVÁ  
Študijný odbor:  2493 L predaj a servis vozidiel
UVS 2AN1 - odborná prax: Ing. Jarmila Holická
01. Barčák Tomáš    
02. Hužovič Ján Pavol    
03. Konečný Kristián    
04. Kurinec Matúš    
05. Letkovič Patrik    
06. Lovecký Dávid    
07. Marek Jaroslav    
08. Paloncy Andrej    
09. Pekarovič Jozef    
10. Planka František    
11. Sochor Martin    
12. Ševčík Šimon    
13. Vozár Matúš    
         
Študijný odbor: 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení    
UVS 1AN2 - odborná prax: PaedDr. Ivan Kováčik    
01. Hladký Nikolas    
02. Januščák Ondre    
03. Kristek Adam    
04. Križan Kristián    
05. Ladvenica Radoslav    
06. Ochaba Samuel    
07. Pucovský Daniel    
08. Repa Daniel    
09. Staněk Róbert    
10. Vančo Lukáš