Trieda I.B
Triedna učiteľka: Ing. Mária URBANOVIČOVÁ
Študijný odbor: 2495 K autotronik
UVS 1B1 - MOV: p. František Pánik, Ing. Daniel Šutiak
01. Baranyai Peter
02. Čelko Matej
03. Grežďo Kristián
04. Halada Peter
05. Hudeček Samuel
06. Jošt Matúš
07. Jurányi Jozef
08. Kmeť Adam
09. Šulák Denis
10. Žembová Michaela
11. Žgančík Vladimír
     
UVS 1B2  - MOV: p. Michal Ambruš, p. Viera Šaštinská
01. Králik Kristián
02. Krištof Jakub
03. Mikéci Jakub
04. Rapant Mário
05. Stanko Martin
06. Šarközi Roman
07. Šilhár Adrian
08. Šramka Michal
09. Tobolka Lukáš
10. Valach Timotej
11. Valo Matúš
12. Wakil Jean Pierre
     
UVS 1B3  - MOV: Ing. Daniel Šutiak  
01. Lányi Sebastián
02. Šimko Dávid
03. Zeliska Jozef