Trieda I.D
Triedna učiteľka : Ing. Irena JAKUBIČKOVÁ
Učebný odbor: 2487 H 02 autoopravár - elektrikár
UVS 1D1 - MOV: Mgr. Jozef Fatranský
01. Brodanský Andrej
02. Burza Jakub
03. Círa Pavol
04. Dunka Eduard
05. Horina Ondrej
06. Ivanko Macej Miroslav
07. Junas Denis
08. Klement Branislav
09. Lederleitner Filip
10. Navrátil Alex
11. Vladovič Filip
     
Učebný odbor: 2487 H 04 autoopravár - lakovník
UVS 1D2 - MOV: Ing. Jaroslav Očenášek
01. Gavelda Martin
02. Lehotský Martin
03. Macho Dávid
04. Olah Milan
05. Paška Kristián
06. Slovák Matej
07. Snoha Filip
08. Štvrtecký Dávid
09. Tešedík Martin
     
Učebný odbor: 2423 H nástrojár
UVS 1D3 - MOV: Ing. Peter Matula
01. Burdík Adrian
02. Kolník Tomáš
03. Kubiček Martin
04. Lehocký Tomáš
05. Magula Filip
06. Ožvald Matej
07. Rábek Tomáš
08. Tamaškovič Dárius
09. Tomašovič Sebastián