Trieda II.A
Triedna učiteľka: Mgr. Silvia SUCHOŇOVÁ
Študijný odbor: 2411 K mechanik nastavovač
UVS 2A1 - MOV: Ing. Jaroslav Očenášek
01. Bališ Adrián
02. Bielik Marek
03. Dano Pavol
04. Domorák Gabriel
05. Hrdlička Erik
06. Ostrovský Samuel
07. Študenc Richard
     
UVS 2A2 - MOV: Ing. Viera Šaštinská
01. Hyža Tomáš
02. Jaraba Richard
03. Jaraba Róbert
04. Kusý Tomáš
05. Mužík Tomáš
06. Schmidt Patrik
     
UVS 2A3  - MOV: Ing. Viera Šaštinská
01. Farská Terézia
02. Scheibenreif Denis
03. Škvarna Adrián
04. Šujdák Marián
05. Vadovič Andrej
06. Vavrinec Matej
07. Vrždiak Stanislav
     
UVS 2A4  - MOV: Ing. Viera Šaštinská  
01. Fríbert Henrich
02. Mészáros Tibor