Trieda I.AN
Triedna učiteľka: Ing. Iveta ČAMBÁLOVÁ  
Študijný odbor:  2493 L predaj a servis vozidiel
UVS 2AN1 - odborná prax: Ing. Iveta Čambálová
01. Bartoš Daniel    
02. Daniš Dominik    
03. Dobiš Mário    
04. Fabo Filip    
05. Fiala Peter    
06. Figura Radovan    
07. Hvojník Adrián    
08. Ješko Lukáš    
09. Jirka Lukáš    
10. Némethyová Patrícia    
11. Púdela René    
12. Ryška Michal    
13. Vančo Alexander    
14. Vavro Pavol    
15. Žáček Samuel    
         
Študijný odbor: 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení    
UVS 1AN2 - odborná prax: Ing. Jozef Ormandy    
01. Bielik Daniel    
02. Kollár Erik    
03. Končitý Dominik