Trieda II.AN
Triedna učiteľka: Ing. Beáta PUKANCOVÁ  
Študijný odbor:  2493 L predaj a servis vozidiel
UVS 2AN1 - odborná prax: PaedDr. Ivan Kováčik
01. Barčák Tomáš    
02. Hužovič Ján Pavol    
03. Konečný Kristián    
04. Kurinec Matúš    
05. Letkovič Patrik    
06. Lovecký Dávid    
07. Marek Jaroslav    
08. Ochaba Samuel    
09. Paloncy Andrej    
10. Pekarovič Jozef    
11. Planka František    
12. Pucovský Daniel    
13. Sochor Martin    
14. Ševčík Šimon    
15. Vozár Matúš    
         
Študijný odbor: 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení    
UVS 2AN2 - odborná prax: PaedDr. Ivan Kováčik    
01. Hladký Nikolas    
02. Januščák Ondre    
03. Kristek Adam    
04. Križan Kristián    
05. Ladvenica Radoslav    
06. Repa Daniel    
07. Staněk Róbert    
08. Vančo Lukáš