Trieda II.B
Triedna učiteľka: Ing. Mária URBANOVIČOVÁ
Študijný odbor: 2495 K autotronik
UVS 2B1 - MOV: Ing. Daniel Šutiak
01. Baranyai Peter
02. Čelko Matej
03. Grežďo Kristián
04. Halada Peter
05. Hudeček Samuel
06. Jošt Matúš
07. Jurányi Jozef
08. Kmeť Adam
09. Šulák Denis
10. Žembová Michaela
11. Žgančík Vladimír
     
UVS 2B2  - MOV: p. Jaroslav Macek
01. Králik Kristián
02. Krištof Jakub
03. Mikéci Jakub
04. Rapant Mário
05. Stanko Martin
06. Šarközi Roman
07. Šilhár Adrian
08. Šramka Michal
09. Tobolka Lukáš
10. Valach Timotej
11. Valo Matúš
12. Vladovič Filip
13. Wakil Jean Pierre
     
UVS 2B3  - MOV: Ing. Daniel Šutiak  
01. Dubský Adam
02. Lányi Sebastián
03. Šimko Dávid
04. Zeliska Jozef