Trieda II.C
Triedny učiteľ: Ing. Ivan KONEČNÝ
Učebný odbor:  2487 H 01 autoopravár - mechanik
UVS 2C1 - MOV: p. Ján Ušák
01. Bilčík Patrik
02. Buček Nicolas
03. Fodor Stanislav
04. Hamar Patrik
05. Chudiváni Lukáš
06. Jakubík Tomáš
07. Kuracina Kristián
08. Lančarič Milan
     
  UVS 2C2 - MOV: p. Michal Ambruš
01. Lastovka Erik
02. Mátyus Dominik
03. Nitrianský Juraj
04. Sivák Matúš
05. Šipka Patrik
06. Tulej Kevin
     
Učebný odbor: 2487 H 02 autoopravár - elektrikár
UVS 2C2 - MOV: Mgr. Štefan Barniak
01. Bartoň Pavel
02. Bučány Marek
03. Kapitán Andrej
04. Lipták Sebastián
     
Učebný odbor:  2487 H 01 autoopravár - mechanik
UVS 2C4 - MOV: Mgr. Maroš Jedinák
01. Rajnák Dávid
02. Šipoš Patrik