Trieda II.C
Triedna učiteľka: Ing. Pavlína NOVANSKÁ, CSc.
Učebný odbor:  2487 H 01 autoopravár - mechanik
UVS 2C1 - MOV: p. Ján Ušák
01. Kubiš Dávid
02. Lovíšek Ivan
03. Matkovčík Michael
     
UVS 2C2 - MOV: Mgr.Maroš Jedinák
01. Cintula Jakub
02. Dobrík Denis
03. Majeský Michal
04. Miklovič Patrik
05. Paulech Kristián
06. Schober Patrick
07. Sivák Andrej
08. Súkenník Michael
09. Šuták Vladimír
10. Vaško Matej
11. Zmeko Adrián
     
Učebný odbor: 2487 H 02 autoopravár - elektrikár
UVS 2C3 - MOV: Ing. Štefan Barniak
01. Burza Jakub
02. Ivanko Macej Miroslav
03. Junas Denis
04. Paška Kristián
05. Tešedík Martin
     
UVS 2C4 - MOV: Ing. Daniel Šutiak
01. Brodanský Andrej
02. Círa Pavol
03. Klement Branislav
04. Lederleitner Filip
05. Navrátil Alex
06. Olah Milan
     
Učebný odbor: 2487 H 01 autoopravár - mechanik
UVS 2C5 - MOV: Ing. Daniel Šutiak
01. Čačaný Lukáš
02. Pavčo Matúš
03. Vaško Peter