Trieda II.D
Triedna učiteľka : Ing. Irena JAKUBIČKOVÁ
Učebný odbor: 2487 H 01 autoopravár - mechanik
UVS 2D1 - MOV: Ing. Daniel Šutiak
01. Fogada Stanislav
02. Gabri René Miroslav
03. Guľa Michal
04. Hargaš Samo
05. Púčik Stanislav
06. Šandor Martin
     
Učebný odbor: 2487 H 04 autoopravár - lakovník
UVS 2D3 - MOV: Ing. Daniel Šutiak
01. Horina Ondrej
     
UVS 2D4 - MOV: p. Bohuš Lančarič
01. Facuna Jozef
02. Gavelda Martin
03. Lehotský Martin
04. Macho Dávid
05. Slovák Matej
06. Snoha Filip
07. Štvrtecký Dávid
     
Učebný odbor: 2423 H nástrojár
UVS 2D2 - MOV: Ing. Viera Šaštinská
01. Böhm Matúš
02. Burdík Adrian
03. Fidler Alex
04. Kolník Tomáš
05. Kubiček Martin
06. Lehocký Tomáš
07. Magula Filip
08. Ožvald Matej
09. Rábek Tomáš
10. Tamaškovič Dárius
11. Tomašovič Sebastián