Trieda II.D
Triedny učiteľ : Ing. Beáta PUKANCOVÁ
Učebný odbor: 2487 H 01 autoopravár - mechanik
UVS 2D1 - MOV: Ing. Daniel Šutiak
01. Ciriak Vladislav
02. Čaučík Dávid
03. Farkaš Ján
04. Hlavatý Richard
05. Jurík Andrej
06. Štítik Marcel
07. Vykukel Sven
08. Zachar Lukáš
     
  UVS 2D2 - MOV: p. Bohumil Lančarič
01. Bachár Jakub
02. Blanáriková Vanessa
03. Gombík Maximilián
04. Pavlík Vladimír
05. Straka Filip
     
Učebný odbor: 2487 H 04 autoopravár - lakovník
UVS 2D3 - MOV: p. Bohumil Lančarič
01. Čík Šimon
02. Hédervári Erik
03. Kubová Katarína
04. Mráz Samuel
05. Šuba Samuel
     
Učebný odbor: 2423 H nástrojár
UVS 2D4 - MOV: Viera Šaštinská
01. Blanárik Lukáš
02. Buch Adam
03. Hlavačka Tomáš
04. Reizer Patrik
05. Sabo Samuel
06. Sobota Tomáš
07. Tkáč Samuel
08. Vojtech Šimon