Trieda III.A
Triedna učiteľka: Mgr. Silvia SUCHOŇOVÁ
Študijný odbor: 2411 K mechanik nastavovač
UVS 3A1 - MOV: Ing. Viera Šaštinská
01. Bališ Adrián
02. Bednár Adrián
03. Bielik Marek
04. Búran Jaroslav
05. Dano Pavol
06. Hrdlička Erik
07. Ostrovský Samuel
08. Študenc Richard
     
UVS 3A2 - MOV: Ing. Viera Šaštinská
01. Hyža Tomáš
02. Jaraba Richard
03. Jaraba Róbert
04. Juráček Martin
05. Komžík Matúš
06. Kusý Tomáš
07. Mužík Tomáš
08. Schmidt Patrik
     
UVS 3A3  - MOV: Ing. Viera Šaštinská
01. Farská Terézia
02. Scheibenreif Denis
03. Škvarna Adrián
04. Šlahor Adrián
05. Šujdák Marián
06. Vadovič Andrej
07. Vavrinec Matej
08. Vrždiak Stanislav
     
UVS 3A4  - MOV: Ing. Viera Šaštinská  
01. Fríbert Henrich
02. Mészáros Tibor