Trieda III.C
Triedny učiteľ: Ing. Ivan KONEČNÝ
Učebný odbor:  2487 H 01 autoopravár - mechanik
UVS 3C1 - MOV: p. Ján Ušák
01. Buček Nicolas
02. Fodor Stanislav
03. Hamar Patrik
04. Kuracina Kristián
05. Lančarič Milan
06. Lastovka Erik
07. Nitrianský Juraj
08. Sivák Matúš
09. Šipoš Patrik
10. Tulej Kevin
     
  UVS 3C2 - MOV: p. Michal Ambruš
01. Chudiváni Lukáš
02. Jakubík Tomáš
03. Mátyus Dominik
04. Šipka Patrik
     
  UVS 3C3 - MOV: Ing. Daniel Šutiak
01. Rajnák Dávid
     
Učebný odbor: 2423 H nástrojár
UVS 3C3 - MOV: Ing. Viera Šaštinská
01. Blanárik Lukáš
02. Buch Adam
03. Michalčík Adam
04. Pavlovič Matúš
05. Reizer Patrik
06. Sabo Samuel
07. Sobota Tomáš
08. Tkáč Samuel
09. Vojtech Šimon