Trieda III.C
Triedny učiteľ: Ing. Juraj HORKA
Učebný odbor:  2487 H 01 autoopravár - mechanik
UVS 3C1 - MOV: p. Ján Ušák
01. Béreš Samuel
02. Bubák Patrik
03. Ďuračka Patrik
04. Gschweng Boris
05. Oravec Boris
06. Oravec Ondrej
07. Tomša Roman
08. Toráč Richard
09. Vadócky Daniel
     
UVS 3C2 - MOV: p. Bohumil Lančarič
01. Bartoš René
02. Bíly Adrián
03. Djenka Daniel
04. Gedeon Daniel
05. Jankovič Matúš
06. Reizinger Mário
07. Valjent Marek
     
Učebný odbor: 2423 H nástrojár
UVS 3C3 - MOV:    Ing. Viera Šaštinská
01. Daniel Nikolas
02. Horváth Adam
03. Hupko Radoslav
04. Kollár Marek
05. Kováč Daniel
06. Kudri Alojz
07. Okoličány Adam
08. Sahul Denis
09. Semely Lukáš
10. Šafár Martin
11. Štipčák Miroslav
12. Šturdík Matej
13. Šuňal Adam