Trieda III.D
Triedna učiteľka : Ing. Iveta ČAMBÁLOVÁ
Učebný odbor: 2487 H 02 autoopravár - elektrikár
UVS 3D1 - MOV: Mgr. Štefan Barniak
01. Brázdovič Jozef
02. Brešťanský Štefan
03. Gašparík Adam
04. Chromiak Matej
05. Januš Samuel
06. Kubiček Marcel
07. Lučan Erik
08. Mynář Martin
09. Novosád Alex
10. Perďoch Matej
11. Švec Dominik
12. Vitáloš David
     
Učebný odbor: 2487 H 04 autoopravár - lakovník
UVS 3D2 - MOV: p. Bohumil Lančarič
01. Bango Peter
02. Bukovský Patrik
03. Drozda Martin
04. Igaz Adrián
05. Palkech Kristián
06. Rajnic Juraj
07. Ye Matúš