Trieda III.D
Triedny učiteľ : Ing. Beáta PUKANCOVÁ
Učebný odbor: 2487 H 01 autoopravár - mechanik
UVS 3D1 - MOV: Ing. Daniel Šutiak
01. Jurík Andrej
02. Štítik Marcel
03. Vykukel Sven
     
  UVS 3D2 - MOV: Ing. Ján Žuffa
01. Čaučík Dávid
02. Farkaš Ján
03. Hlavatý Richard
04. Zachar Lukáš
     
  UVS 3D3 - MOV: Ing. Daniel Šutiak
01. Bachár Jakub
02. Blanáriková Vanessa
     
  UVS 3D4 - MOV: p. Bohuslav Lančarič
01. Gombík Maximilián
02. Pavlík Vladimír
03. Straka Filip
     
Učebný odbor: 2487 H 04 autoopravár - lakovník
UVS 3D5 - MOV: p. Bohumil Lančarič
01. Čík Šimon
02. Hédervári Erik
03. Kubová Katarína
04. Mráz Samuel
     
Učebný odbor: 2487 H 02 autoopravár - elektrikár
UVS 3D6 - MOV: Mgr. Štefan Barniak
01. Bučány Marek
02. Kapitán Andrej
03. Lipták Sebastián