Záhorie 8.12.2011

Projekt Comenius otvoril našim študentom viaceré možnosti. Jednou z nich bola aj návšteva VTSÚ Záhorie (Senica). Vojenský technický a skúšobný ústav, ktorý je jedným z najväčších v Európe, je vývojové a testovacie centrum vojenskej techniky a vojenských zbraňových systémov. Prieskum konaný v rámci projektu Comenius bol úspešný, pretože ZR VTSÚ študentom ukázal techniku dostupnú od roku 1918, ktorá je stále vo funkčnom stave a v niektorých prípadoch jedinečná na Slovensku. Študenti mali možnosť si vyskúšať ovládanie niektorých prvkov zbraňových podvozkov a zbraňových nadstavieb. Zároveň mohli vidieť techniku, jej poškodenie a zraniteľnosť po vykonaných skúškach. Na záver odbornej exkurzie študenti dostali materiál vhodný pre spracovanie niektorých častí projektu.

12. december 2011

Projektové stretnutie COMENIUS v SOŠA Trnava

V dňoch 24. - 26.10.2011 sa v rámci projektu COMENIUS uskutočnilo projektové stretnutie partnerov za účasti škôl HFSWE Weinheim (SRN), Jihlava (ČR) a domácej SOŠA Trnava. V rámci školských partnerstiev budú študenti a pedagogickí pracovníci riešiť úlohy zamerané na históriu automobilizmu, dopravu a životné prostredie v krajinách zúčastnených na projekte. Súčasťou aktivít bude vzájomná výmenná odborná prax žiakov partnerských škôl. Predpokladaný termín vyhodnotenia projektu bude v máji 2013 na strednej škole v nemeckom Weinheime. V závere stretnutia riaditelia škôl vyjadrili spoločné presvedčenie, že program vypracovaný pedagógmi partnerských škôl je reálny a naplní ciele projektu.

28. október 2011

Stránky