Rozvoj stredného odborného vzdelávania    NÁRODNÝ PROJEKT

 

Viac informácií na http://www.siov.sk/aktivita-2/24510s