Organizácia vyučovania:

 

Školský rok 2019/2020 sa začína 1.9.2019.

 

Vyučovanie v I.polroku sa začne 2.septembra 2019 (pondelok) a končí sa 31.januára 2020 (piatok).

 

Vyučovanie v II.polroku sa začína dňa 4.februára 2020 (utorok) a končí sa 30.júna 2020 (utorok).

 

Klasifikačná porada za I.polrok sa uskutoční 28.januára 2020.

 

Klasifikačná porada za II.polrok sa uskutoční 23.júna 2020.

 

Priebežná klasifikácia sa uskutoční v dňoch 12.11.2019 a 7.4.2020.

 

Klasifikačná porada v triedach II.AN, IV.A, IV.B, II.AEND  sa uskutoční dňa 14.mája 2020.

 

Klasifikačná porada v triedach III.C, III.D  sa uskutoční dňa 9.júna 2020.

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

29.október 2019

(utorok)

30.október – 31. október 2019

4.november 2019

(pondelok)

vianočné

20.december 2019

(piatok)

23.december 2019 - 7.január 2020

8.január 2020

(streda)

polročné

31.január 2020

(piatok)

3.február 2020

(pondelok)

4.február 2020

(utorok)

jarné

14.február 2020

(piatok)

17.február 2020  – 21.február 2020

24. február 2020

(pondelok)

veľkonočné

8.apríl 2020

(streda)

9.apríl - 14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

letné

30.jún 2020

(utorok)

1.júl – 31. august 2020

2.september 2020

(streda)

 

 

Prijímacie konanie pre žiakov základných škôl

 

Prijímacie skúšky na štúdium v SOŠA sa uskutočnia v I.termíne - máj 2020 a v II.termíne - jún 2020.

 

Prihlasovanie žiakov do denného nadstavbového a  externého štúdia

 

Prihlášku do  denného nadstavbového  a  externého štúdia podáva uchádzač do 31.mája 2020 na sekretariáte SOŠA.

 

Ukončenie štúdia

Študijné odbory
externá časť MS a písomná forma internej časti MS                                                       

SJL  – 17.marec 2020

ANJ / NEJ – 18.marec 2020

praktická časť maturitnej skúšky

máj 2020 - mechanik nastavovač,autotronik,strojárstvo, predaj a servis vozidiel          

ústna časť maturitnej skúšky       25.máj - 28.máj 2020


Učebné odbory
písomná časť záverečnej skúšky                                        16.6.2020                              
praktická časť záverečnej skúšky 17.6. – 22.6.2020
ústna časť záverečnej skúšky 22.6. – 25.6.2020

                            

 

                                                                                                      

                                                                                                                                           Ing. Jozef Ormandy

    V Trnave dňa 1. 9. 2019                                                                                                riaditeľ SOŠA Trnava