Organizácia vyučovania:

 

Školský rok 2018/2019 sa začína 1.9.2018.

 

Vyučovanie v I.polroku sa začne 3.septembra 2018 (pondelok) a končí sa 31.januára 2019 (štvrtok).

 

Vyučovanie v II.polroku sa začína dňa 4.februára 2019 (pondelok) a končí sa 28.júna 2019 (piatok).

 

Klasifikačná porada za I.polrok sa uskutoční 22.januára 2019.

 

Klasifikačná porada za II.polrok sa uskutoční 25.júna 2019.

 

Priebežná klasifikácia sa uskutoční v dňoch 13.11.2018 a 9.4.2019.

 

Klasifikačná porada v triedach II.AN, IV.A, IV.B  sa uskutoční dňa 16.mája 2019.

 

Klasifikačná porada v triedach III.C, III.D, III.E sa uskutoční dňa 10.júna 2019.

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

30.október 2018

(utorok)

31.október – 2.november 2018

5.november 2018

(pondelok)

vianočné

21.december 2018

(piatok)

23.december 2018 – 7.január 2019

8.január 2019

(utorok)

polročné

31.január 2019

(štvrtok)

1.február 2019

(piatok)

4.február 2019

(pondelok)

jarné

22.február 2019

(piatok)

25.február 2019  – 1.marec 2019

4.marec 2019

(pondelok)

veľkonočné

17.apríl 2019

(streda)

18.apríl - 23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

28.jún 2019

(piatok)

1.júl – 31. august 2019

2.september 2019

(pondelok)

 

 

Prijímacie konanie pre žiakov základných škôl

 

Prijímacie skúšky na štúdium v SOŠA sa uskutočnia v I.termíne - máj 2019 a v II.termíne - jún 2019.

 

Prihlasovanie žiakov do denného nadstavbového a  externého štúdia

 

Prihlášku do  denného nadstavbového  a  externého štúdia podáva uchádzač do 31.mája 2019 na sekretariáte SOŠA.

 

Ukončenie štúdia

Študijné odbory
externá časť MS a písomná forma internej časti MS                                                       

SJL  – 12.marec 2019

ANJ / NEJ – 13.marec 2019

praktická časť maturitnej skúšky

máj 2019 - mechanik nastavovač,

autotronik

strojárstvo, predaj a servis vozidiel          

ústna časť maturitnej skúšky       27.máj - 31.máj 2019

Učebné odbory

písomná časť záverečnej skúšky                                        17.6.2019                              
praktická časť záverečnej skúšky 18.6. – 20.6.2019
ústna časť záverečnej skúšky 21.6. – 25.6.2019

                            

 

                                                                                                      

                                                                                                                                           Ing. Jozef Ormandy

    V Trnave dňa 1. 9. 2018                                                                                                riaditeľ SOŠA Trnava