AKTUALITY

OZNAMY

Systém stravovania žiakov SOŠA

 

Školská výdajňa jedál je zriadená TTSK ako organizačná súčasť SOŠ automobilovej, Cobururgova 7859/39, Trnava. Umožňuje žiakom  stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

 

Prihlášku na stravovanie nájdete v časti DOKUMENTY - Prihláška na stravovanie - žiaci

 

Systém platieb za stravovanie - tu!

 


Stredná odborná škola automobilová hľadá zamestnanca na pozíciu

 

MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY

 

so zameraním na skupinu odborov 24 strojárstvo

 

 

Viac informácií v časti DOKUMENTY - Majster odbornej výchovy - kvalifikačné predpoklady !

 

 

  

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM SCANIA

 

   Viac informácií nájdete v časti

ŠTÚDIUM – SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 


Stránky