AKTUALITY

OZNAMY


Systém stravovania žiakov SOŠA

 

Školská výdajňa jedál je zriadená TTSK ako organizačná súčasť SOŠ automobilovej, Cobururgova 7859/39, Trnava. Umožňuje žiakom  stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

 

Prihlášku na stravovanie nájdete v časti DOKUMENTY - Prihláška na stravovanie - žiaci

 

Systém platieb za stravovanie - tu!

  

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM SCANIA

 

   Viac informácií nájdete v časti

ŠTÚDIUM – SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

  

Stredná odborná škola automobilová  hľadá zamestnanca na funkciu:

 

ÚDRŽBÁR PRE STROJE A ZARIADENIA

 

Termín nástupu:  ihneď

Druh pracovného pomeru:na pracovnú zmluvu

 

Mzda: od 552,--  do 662,--  Eur

 

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie – vyučenie v odbore prevádzkový zámočník alebo mechanik opravárpre stroje a zariadenia, príp. v príbuznom odbore

 

Ďalšie požadované schopnosti: min. 5 rokov prax v odbore

 

Pracovná náplň:

- Vykonáva odborné opravy strojov a zariadení, jednoduché práce remeselnej údržby objektov,

údržbu kúrenárskych a vodovodných armatúr, drobné stavebné opravy.

- Podľa potreby údržba a úprava vonkajších priestorov areálu školy a práce podľa pokynov vedúcehosprávy majetku.

 

Zoznam požadovaných dokladov:    výučný list

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5933921,  033/5933924

 

 

 


Stránky