AKTUALITY

OZNAMY

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

 

SOŠ automobilová oznamuje uchádzačom o denné nadstavbové štúdium, že  roku 2019/2020 sú pre absolventov učebných odborov voľné miesta v študijných odboroch:

 

2493 L predaj a servis vozidiel - 18 miest

2414 L 01 strojárstvo - výroba montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení - 17 miest

 

Bližšie informácie: 033/5933926 (p. Hafnerová)

 

Podávanie prihlášok: do 31. augusta 2019

 

Prihlášku na štúdium nájdete v časti  DOKUMENTY- DOKUMENTY NA STIAHNUTIE.

 


Stránky