Tradičná návšteva predvianočnej Viedne sa tento rok uskutočnila 13. decembra. Naše kroky viedli najprv do technického múzea, kde sme si prezreli nádherné exempláre historických dopravných prostriedkov. Potom sme sa presunuli do centra Viedne na prehliadku pamätihodností mesta. Výzdoba Viedne a voňavé vianočné trhy boli pre všetkých príjemným vyvrcholením dňa.

20. december 2011


8. decembra 2011 sa 90 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej súťaže EXPERT-Geniality show. 480 súťažiacich, ktorí sa umiestnia najlepšie, získa od organizátora súťaže vecné ceny. Spomedzi všetkých súťažiacich bude vyžrebovaný jeden účastník, ktorý získa NOTEBOOK. Naša škola odmení všetkých žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke: www.sutazexpert.sk

14. december 2011


Záhorie 8.12.2011

Projekt Comenius otvoril našim študentom viaceré možnosti. Jednou z nich bola aj návšteva VTSÚ Záhorie (Senica). Vojenský technický a skúšobný ústav, ktorý je jedným z najväčších v Európe, je vývojové a testovacie centrum vojenskej techniky a vojenských zbraňových systémov. Prieskum konaný v rámci projektu Comenius bol úspešný, pretože ZR VTSÚ študentom ukázal techniku dostupnú od roku 1918, ktorá je stále vo funkčnom stave a v niektorých prípadoch jedinečná na Slovensku. Študenti mali možnosť si vyskúšať ovládanie niektorých prvkov zbraňových podvozkov a zbraňových nadstavieb. Zároveň mohli vidieť techniku, jej poškodenie a zraniteľnosť po vykonaných skúškach. Na záver odbornej exkurzie študenti dostali materiál vhodný pre spracovanie niektorých častí projektu.

12. december 2011


Kabinet telesnej výchovy SOŠA Trnava bol poverený organizovaním školských majstrovstiev okresu: 26.10.2011 vo futsale - obsadením 2. miesta v základnej skupine pokračujeme v súťaži o 5. až 8. miesto, 24.11.2011 v stolnom tenise - obsadením 3. miesta v základnej skupine pokračujeme v súťaži o 9. až 12. miesto, 28.11.2011 v basketbale - obsadením 2. miesta v základnej skupine pokračujeme v súťaži o 5. až 8. miesto. Na školských majstrovstvách okresu v Šachu organizovaných Kalokagatiou CVČ dňa 9.11.2011 reprezentovalo našu školu družstvo v zložení: Pinter Matej - I.BN, Vahulič Marek - I.AN, Macko Marek -III.C a Ponc Igor - II.B.

7. december 2011


V piatok 2.12.2011 sa študenti V.B stretli na slávnostnej večeri pri príležitosti odovzdávania maturitných stužiek. Atmosféra bola taká, akú si študenti vytvorili - takže skvelá. Konečne mali všetci príležitosť a čas spoločne si posedieť a zabaviť sa.

7. december 2011


Stránky