Obleky, kravaty, úsmevy a zelené stužky. To sme my a naša stužková - IV.A, 18.11.2011

25. november 2011


Deň študentstva si študenti našej školy pripomenuli už 16. novembra v kine Hviezda, kde predviedla svoje tanečné umenie skupina siedmich mladých ľudí, ktorí vystupujú pod názvom Old School Brothers. V programe "Z ulice hore" nás oboznámili s jednotlivými hip-hopovými štýlmi ako napr. poppin, break dance, či new style dancing. Dozvedeli sme sa, kde, kedy a ako vznikali jednotlivé tanečné štýly, aké obsahujú techniky, kto je ich pôvodcom a ako to vyzerá v ich podaní. V závere vystúpenia Bruise (vlastným menom Miro Žilka) pozval p. zástupkyňu Mgr. Sršňovú na pódium, aby prostredníctvom nej poďakoval škole, ktorej absolventom sa stal v roku 1999 v učebnom odbore lakovník. Aj napriek tomu, že jeho kroky smerovali po skončení štúdia inde, vyzval súčasných študentov, aby si plnili svoje sny a snažili sa vždy dostať hore.

18. november 2011


Magický dátum 11.11.2011 si vybrala za termín svojej stužkovej slávnosti V.C trieda triednej učiteľky Mgr. Kataríny Čmilanskej. Nevieme, či pomohol aj magický dátum, ale zábava v reštaurácii Sessler bola výborná. Želáme našim maturantom, aby aj ich ostatné kroky na ceste k dospelosti boli také vydarené ako ich stužková slávnosť.

16. november 2011


Projektové stretnutie COMENIUS v SOŠA Trnava

V dňoch 24. - 26.10.2011 sa v rámci projektu COMENIUS uskutočnilo projektové stretnutie partnerov za účasti škôl HFSWE Weinheim (SRN), Jihlava (ČR) a domácej SOŠA Trnava. V rámci školských partnerstiev budú študenti a pedagogickí pracovníci riešiť úlohy zamerané na históriu automobilizmu, dopravu a životné prostredie v krajinách zúčastnených na projekte. Súčasťou aktivít bude vzájomná výmenná odborná prax žiakov partnerských škôl. Predpokladaný termín vyhodnotenia projektu bude v máji 2013 na strednej škole v nemeckom Weinheime. V závere stretnutia riaditelia škôl vyjadrili spoločné presvedčenie, že program vypracovaný pedagógmi partnerských škôl je reálny a naplní ciele projektu.

28. október 2011


V závere októbra kroky piatakov nesmerovali do školy, ale namierili si to hneď zrána do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Cieľom bolo zoznámiť sa s činnosťou knižnice, spôsobom evidencie kníh, no v neposlednom rade poukázať na skutočnosť, že sa môžu stať návštevníkmi knižnice, prečítať si časopisy, rozširovať svoje vedomosti a záľuby aj v tomto zariadení. Návšteva knižnice splnila svoj účel, niektorí študenti sa zapísali a stali sa členmi knižnice. Aj tu platí - nikdy nie je neskoro.

26. október 2011


Stránky