Dňa 17.októbra 2011 sa triedy I.A, I.C, III.B, I.AN, V.C zúčastnili divadelného predstavenia 800 míľ po Amazonke. Moderné spracovanie hry zaujalo najmä študentov prvých ročníkov.

19. október 2011


Dňa 29.9.2011 študenti našej školy navštívili ÚPSVaR v Trnave. Študenti tried I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, IV.A, I.AN, I.BN a V.C sa stretli s Ing. Gavalcom a Ing. Ružičkovou, ktorí im porozprávali o tom, čo ich čaká po ukončení štúdia v prípade, že si nenájdu prácu a zaradia sa medzi nezamestnaných. Ing. Gavalec im bližšie opísal vzťahy, ktoré vzniknú pri evidencii nezamestnaného na Úrade práce. Na konci stretnutia im zaželal veľa šťastia a chuti do učenia, pretože ich pracovné zameranie je na trhu práce žiadané.

29. september 2011


Stalo sa už peknou tradíciou, že sepember patrí na našej škole športu. 22. a 23.9.2011 sme sa opäť zišli s našimi priateľmi zo Strednej automobilovej školy v Jihlave, aby sme si zmerali sily v piatich športových disciplínach. Naši študenti boli úspešní v silovom päťboji a vo futsale. Zápolenie dopadlo lepšie pre študentov z Jihlavy. Tí vyhrali zápolenia v stolnom tenise, nohejbale a vo florbale, čím nás o bod porazili a odniesli si od nás putovný pohár. Srdečne im blahoželáme a veríme, že budúci rok ho vybojujeme my. Nešportovali len študenti, ale aj učitelia. Tí naši si tento rok odniesli všetky víťazstvá. Porazili súperov z Jihlavy v nohejbale, futbale i stolnom tenise. Srdečne im blahoželáme a dúfame, že si z nich študenti zoberú príklad.

26. september 2011


Dňa 13. septembra 2011 sa žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle J. Palárika. Boli sme prvými návštevníkmi v novej divadelnej sezóne. V "štúdiu" nás osobne privítal riaditeľ divadla Emil Nedělka. Oboznámil nás s hrou Máša a Beta od Egona Bondyho, ktorého priblížil ako vizionára, básnika - surrealistu, dramatika s kultúrnym humorom, ktorý dokázal atraktívnou formou zaznamenať dobu, v ktorej žil. Hra mala premiéru k 20. výročiu nežnej revolúcie. Za ten čas dospela generácia, ktorá komunistický režim nezažila a nepoznala. Prostredníctvom osudov Bondyho postáv bol do konfrontácie postavený život taký, aký bol a aký je teraz.

16. september 2011


Dňa 5.9.2011 sme slávnostne začali nový školský rok, ktorým naša škola vstúpila do piateho desaťročia svojej existencie. Školu navštevuje 297 žiakov, z ktorých 53 prekročilo brány školy prvýkrát. Zaželajme si spoločne veľa úspechov.

6. september 2011


Stránky