V dňoch 24. a 25.5.2011 sme so žiakmi I.C, II.A, II.B, II.C, IV.B a IV.C triedy navštívili Hasičský a záchranný zbor v Trnave.Zaujala nás prehliadka hasičskej techniky určenej na zásahy pri dopravných nehodách a pri hasení požiarov. Táto návšteva nám opäť pripomenula dôležitosť a náročnosť práce hasičov.

25. máj 2011


V priebehu mája sme odmeňovali diplomami, vecnými cenami a sladkosťami našich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaží EXPERT a MATEMATICKÝ KLOKAN. V celoslovenskej súťaži EXPERT súťažilo 18 077 žiakov. Z našej školy to bolo 72 žiakov. Z nich najlepší bol Michal Hruška z III.A, Dávid Kolesík z IV. A a Martin Kalinec z I.C triedy.

 

V medzinárodnej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN na Slovensku súťažilo 55 365 žiakov. Na našej škole súťažilo 53 žiakov. Z nich medzi 20% najlepších na Slovensku sa umiestnil Tomáš Verba z I.B, ktorý obsadil v škole 1.miesto. Na druhom a treťom mieste boli Andrej Šergovič  z I.A a Roman Valent z III. A triedy. Všetkým súťažiacim blahoželáme!

23. máj 2011


Žiaci IV. ročníka v študijnom odbore mechanik nastavovač vykonali v uplynulých dňoch praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky v SOŠA Trnava a na pracovisku ZF SACHS Slovakia. Troch žiakov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky, vedenie spoločnosti ZF SACHS odmenilo hodnotnými vecnými cenami.Sú to: Marek Gábriš, Šimon Šerjeník, Rudolf Maruna. Byť usilovným sa oplatí. Určite poteší dobré hodnotenie z maturitnej skúšky a aj vecná cena.

18. máj 2011


Dňa 03.05.2011 sa žiak Holka Miroslav v sprievode hlavného MOV Ing. Šutiaka zúčastnil celoslovenského kola súťaže Autokarosár Junior 2011, konaného vo firme Homola v Bratislave. Náš žiak v prvý deň súťaže nedosiahol požadovaný počet bodov na postup medzi deväť najlepších a do užšieho finálne konaného dňa 04.05.2011 nepostúpil.

10. máj 2011


Dňa 08.04.2011 sa žiak Novosedlík Michal pod vedením MOV p. Pánika zúčastnil oblastného kola súťaže Autoopravár Junior 2011, ktoré sa konalo v Trnave -servis Auto-Impex Bratislava. Náš žiak sa umiestnil na 8. mieste a do finále celoštátneho kola v Bratislave sa nekvalifikoval.

9. apríl 2011


Stránky