Dňa 31.03.2011 si družstvo futbalistov SOŠ automobilovej Trnava víťazstvom nad SOŠ elektrotechnickou Trnava zabezpečilo štart vo finálne kvalifikácie na Župnú olympiádu 2011.

4. apríl 2011


Dňa 29.3.2011 sa žiaci našej školy zúčastnili na výchovnom protidrogovom koncerte Schody do seba. Hudba skupiny Aya bola popretkávaná zaujímavým rozprávaním speváka skupiny. Rozprával o nelegálnych drogách, ale hlavne o tých legálnych. Spolu s ním sme si uvedomili, akým nebezpečenstvom sú pre nás cigarety a alkohol.

4. apríl 2011


Dni 21. - 25.3.2011 strávilo 10 žiakov druhého ročníka a dve učiteľky v Jihlave. Už štvrtýkrát sme sa zúčastnili výmenného pobytu medzi našou školou a SOŠ automobilovou v Jihlave. Počas týchto piatich dní pre nás Jihlaváci pripravili fantastický program. Prezreli sme si historické centrum Jihlavy a miestne katakomby. Úžasné zážitky sme si odniesli aj z hlavného mesta ČR Prahy. Videli sme Hradčany, Karlov most, Staromestské námestie. Zaujímavé bolo aj mesto rekordov a kuriozít Pelhřimov. Naši žiaci absolvovali aj hodiny teoretického a praktického vyučovania na jihlavskej škole. Počas piatich dní sme toho absolvovali veľmi veľa. V závere pobytu sa dostavila aj únava, ktorá sa však lepšie prekonávala vďaka pánovi kuchárovi, ktorý varil tak úžasne, že na neho chlapci nedali dopustiť.

29. marec 2011


Aj v tomto školskom roku sa 50 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej súťaže "Matematický klokan". V jednotlivých úlohách si mohli otestovať svoje schopnosti, vedomosti a dôvtip. Výsledky budú zverejnené na stránke www.matematickyklokan.sk

22. marec 2011


15. a 16. marca 2011 absolvovali žiaci I. a II. ročníkov účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Obsah cvičenia vhodne doplnili ukážky zásahu pri likvidácii požiaru profesionálni hasiči z Trnavy. Študentky strednej zdravotníckej školy nám vypomohli pri zdravotníckej príprave - názorne predviedli postup pri ošetrovaní zranených. Prialo nám aj počasie, takže na ochranu zdravia a záchranu života sme pripravení.

18. marec 2011


Stránky