Hlavným hrdinom multimediálneho antidiskriminačno-motivačného koncertu bol človek nového vývojového stupňa Homo sapiens, ako občan Zeme a nájomník, ktorý iba dočasne spravuje to, čo dostal zadarmo a.... rabuje, kradne a hrabe iba pre seba. Často ho ovláda ľahostajnosť, bezohľadnosť a chamtivosť. Ako sa tomu dá zabrániť? Nad touto otázkou sme sa zamýšľali 25.6.2012 v kine Hviezda, spoločne so štvoricou hudobníkov R. Šimko, R. Nadányi, B. Ondrík a J. Bitter. Odpoveď je úplne jednoduchá - liečba dobrom a návrat človeka k prírode. No začať musí každý od seba.

25. jún 2012


22.6.2012 sa naši žiaci spolu s pedagógmi zúčastnili besedy v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Oboznámili sa s jej históriou, oddeleniami, službami a knižničným poriadkom. Študenti získali množstvo informácií, ktoré im uľahčia orientáciu v publikáciách a knižničných zbierkach. Nemenej zaujímavá bola beseda s nevidiacim pracovníkom knižnice, spolu s praktickou ukážkou Brailovho písma, vďaka ktorej sme si mohli uvedomiť, že svet nevidiacich nie je len svetom tmy.

22. jún 2012


Dňa 22.6.2012 sme s triedami I.BN a II.B navštívili Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorý je súčasťou Západoslovenského múzea v Trnave. V tomto dome žil a tvoril významný slovenský hudobný skladateľ M. Sch. Trnavský. Navštívili sme jeho pamätnú izbu a mali sme možnosť vidieť i Dvoranu slávy DOBRA, kde žiaci videli výstavu venovanú Johnovi Dopjerovi a jeho vynálezu - rezofonickej gitary DOBRO. Návšteva Domu hudby splnila svoj cieľ, žiakov veľmi zaujala expozícia a zaujímalo ich aj hudobné oddelenie knižnice.

22. jún 2012


Príjemnou tradíciou sa stáva vystúpenie Miroslava Žilku, tanečníka zo skupiny Old School Brothers pre študentov a pracovníkov našej školy. Hudobno-tanečný program nášho bývalého študenta sme si mohli pozrieť 21.6.2012 v priestoroch našej telocvične. Zoznámili sme sa s rôznymi streetdancovými štýlmi a obdivovali tanečnú virtuozitu. Možno aj toto vystúpenie pomôže objaviť nový tanečný talent.

21. jún 2012


Zatiaľ čo sa naši tretiaci snažili čo najlepšie zvládnuť záverečné skúšky, my ostatní sme sa dňa 20.6.2012 zúčastnili filmového predstavenia v kine Hviezda. Pozreli sme si nový slovenský film Tigre v meste. Bol to ľúbostný príbeh o troch priateľoch s nájomným vrahom za chrbtom. Romantická komédia nás zaviedla na zaujímavé miesta Bratislavy, aby im vdýchla nové svieže farby a závan dobrodružstva.

20. jún 2012


Stránky