Vianočný turnaj 2013

STOLNÝ TENIS:

1. miesto   družstvo I. ročníkov - REGEC Dávid, KANDERA René, KOVALOVSKÝ Ľuboš, MORÁVEK Martin

2. miesto   družstvo III. ročníkov

3. miesto   družstvo II. ročníkov

STREETBALL:

1. miesto   družstvo nadstavbového štúdia  -  DEPEŠ Denis, PIVOLUSKA Roland, GYÖRI Lukáš

2. miesto   družstvo I. ročníkov

3. miesto   družstvo II. ročníkov

FUTSAL:

1. miesto   družstvo II. ročníkov v zložení  - BINDICS Nikolas,  RYŠAVÝ Andrej, GLOS Michal, FRANKO Mário, ČELÍTKO Marek

2. miesto   družstvo nadstavbového štúdia

3. miesto   družstvo III. ročníkov

FLORBAL:

1. miesto   družstvo nadstavbového štúdia – KÖGEL Róbert, TITTEL Matúš, DEPEŠ Denis

2. miesto   družstvo I. ročníkov

3. miesto   družstvo III. ročníkov

ŠACH:

1. miesto   HRABÁRIK Dušan I.D

2. miesto   IVANIČ Gregor Anton II.E

3. miesto   BALEK Ján I.AN

CELKOVÉ PORADIE:

1 miesto   družstvo I. ročníkov so ziskom – 15 bodov

2. miesto   družstvo nadstavbového štúdia so ziskom – 14 bodov

3. miesto   družstvo II. ročníkov so ziskom – 12 bodov

4. miesto   družstvo III. ročníkov so ziskom – 9 bodov

20. december 2013


Návšteva filmového predstavenia
V tomto predvianočnom období sme si pozreli český film KRÍDLA VIANOC. Hlavní hrdinovia dostali príležitosť prežiť si svoje priania. Film nám dal možnosť zamyslieť sa nad tým, že sme zodpovední nielen za všetko čo robíme, ale rovnako aj za to, čo hovoríme, čo si myslíme a po čom túžime.
20. december 2013


Dni otvorených dverí

V mesiacoch október a november pedagogickí pracovníci SOŠA navštevovali základné školy v našom regióne. Prvotný záujem o štúdium na našej škole prejavilo 154 žiakov.V dňoch 2.12.2013 až 5.12.2013 sme zorganizovali "Dni otvorených dverí", ktorých sa zúčastnilo 167 žiakov. Niektorí prišli aj s rodičmi. V týchto dňoch žiaci, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej škole, mali možnosť formou prezentácie získať podrobnejšie informácie o možnostiach štúdia. Po ukončení prezentácie sa žiaci aj rodičia v sprievode našich pedagogických pracovníkov zúčastnili prehliadky všetkých dielní, v ktorých prebieha výuka a priestorov školy. Po vzhliadnutí prezentácie a následnej exkurzii po škole, boli žiaci i rodičia dostatočne informovaní a dúfame, že sme im pomohli k lepšiemu a správnemu rozhodnutiu pri výbere ich budúceho povolania a uplatnenia sa v pracovnom procese. Tí, ktorí sa ešte stále rozhodujú, majú možnosť navštíviť našu školu v priebehu školského vyučovania a my ich budeme ochotne informovať o možnostiach štúdia na našej Strednej odbornej škole automobilovej. Srdečne ste u nás vítaní!

17. december 2013


Návšteva Viedne
13.12.2013 sme navštívili predvianočnú Viedeň. Najskôr sme si prezreli si vystavené exponáty v Technickom múzeu. Oddelenie výskumu vesmíru bolo úžasné. Potom sme sa poprechádzali v slávnostne vyzdobenom centre mesta a nakoniec sme si užili vianočnú atmosféru na vianočných trhoch pred viedenskou radnicou. Príjemne unavení a plní zážitkov sme sa vrátili domov.
17. december 2013


Navždy sa zachová  v pamäti stužková....

Opäť prišiel december, čas nielen vianočný, ale aj čas odovzdávania maturitných stužiek. Žiaci II.AN a II.BN boli slávnostne dekorovaní zelenými stužkami nádeje.  Pri dobrej večeri, v príjemnej atmosfére s vyučujúcimi prežili pekný spoločný večer.

11. december 2013


Stránky