ZF Slovakia dáva štipendium žiakom odborných škôl

Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. poskytuje od začiatku školského roka 2014/2015 motivačné štipendium žiakom troch stredných odborných škôl lokalizovaných v trnavskom a levickom regióne, ktorí vykonávajú praktické vyučovania v závodoch spoločnosti. Cieľom poskytovania štipendia je v prvom rade zatraktívnenie podporovaných študijných a učebných odborov pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí sa aktuálne rozhodujú o výbere svojho ďalšieho študijného smerovania. Štipendijným systémom chce spoločnosť taktiež vytvoriť žiakom lepšie finančné podmienky pre štúdium a motivovať ich, aby dosahovali lepšie študijné výsledky.

Čítajte viac na http://tlacovespravy.sme.sk/ts/4597/zf-slovakia-dava-stipendium-ziakom-odbornych-skol/#rf=hp-p

21. december 2014


Falošní poliši
Posledný školský deň kalendárneho roka, ako sa už stáva dobrým zvykom, sme strávili v kine. Zabavili sme sa na bláznivej americkej komédii Falošní poliši. So Starým rokom sme sa rozlúčili na Vianočných trhoch, kde na nás síce svietilo jarné slniečko, no vládla tam príjemná vianočná atmosféra.
19. december 2014


Dni  otvorených dverí zaujali
Počas prvých decembrových dní sme pre žiakov ZŠ, ich rodičov a výchovných poradcov prezentovali možnosti štúdia na našej škole. Predstavili sme im existujúce odbory, ich pozornosť sme upriamili aj na nové odbory, ktoré otvárame v budúcom školskom roku. Zaujal 4-ročný študijný odbor autotronik, veľa otázok smerovalo aj na 3-ročný učebný odbor nástrojár. Návštevníci školy si popozerali naozaj špičkové vybavenie našich dielní, s obdivom sa prizerali zručným žiakom, ktorí si pod vedením majstrov odbornej výchovy rozširovali svoje vedomosti na trenažéroch CNC strojov, diagnostických a iných prístrojoch. Odchádzali spokojní, veď urobili krok pre svoju budúcnosť.
16. december 2014


Súťaž v CNC sústružení a frézovaní
Dňa 13.novembra 2014 sa žiak našej školy Marek Blažek zúčastnil kvalifikačného kola Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch SOŠ technickej v Šuranoch. Po vyhodnotení súťaže žiak IV.A triedy Marek Blažek obsadil svojim výkonom 1.miesto v disciplíne CNC sústruženie. Za dôstojné reprezentovanie našej školy mu ďakujeme a do finálového kola, ktoré sa uskutoční na jar 2015, mu prajeme veľa úspechov. Celé podujatie podporila spoločnosť EMCO Maier Ges.m.b.H., Združenie automobilového priemyslu SR a Nitriansky samosprávny kraj.
9. december 2014


Odborná exkurzia – MTF Trnava
V centre excelentnosti 5 osového obrábania so sídlom na MTF Trnava sa dňa 4. 12. 2014 zúčastnili študenti IV. A odbor mechanik nastavovač seminára – Špeciálne aplikácie a technológie DMG MORI. Študenti si vypočuli prezentácie vo forme prednášok a následne mali možnosť vidieť praktické ukážky noviniek v obrábaní CNC strojmi. Seminár bol pre študentov zaujímavý, zaujali ich hlavne praktické ukážky na strojoch.
9. december 2014


Stránky