Objav v sebe talent

V predvianočnom období sa na našej škole každoročne snažíme vytvoriť sviatočnú atmosféru výchovným koncertom. Tohtoročný koncert bol tanečný, jeho protagonistom bol Miroslav Bruise Žilka, absolvent našej školy. Koncert sa konal v priestoroch SOŠ obchodu a služieb a jeho názov bol Objav v sebe talent. Bruise vytvoril skvelú atmosféru nielen vďaka tanečnému majstrovstvu, ale aj vďaka schopnosti spolupracovať s publikom. Súčasťou programu bola aj výuka tanca a na záver tanečný "battle". Po skončení predstavenia sme sa presunuli na vianočné trhy vychutnať si predvianočnú atmosféru. Rozišli sme sa so želaním pokojných sviatkov.

23. december 2016


Odborná exkurzia na MTF Trnava
Dňa 8. 12. 2016 sa študenti IV.A - študijného odboru mechanik nastavovač zúčastnili odbornej exkurzie na MTF Trnava. V laboratóriách Centra excelentnosti 5 - osového obrábania si vypočuli blok prezentácií MTF STU Trnava, DMG MORI, Aditívna výroba a Sandvik. Na záver si pozreli blok komentovaných praktických ukážok obrábania na strojoch.
9. december 2016


Stužková II.AN
Dňa 2. 12. 2016 sa žiaci II.AN triedy zúčastnili na slávnostnej stužkovej slávnosti, kde im p. Ing. Hlavatý a p. Ing. Pukancová pripli zelené stužky nádeje. Študenti strávili príjemný večer v spoločnosti p. zástupkyne Sršňovej, svojich učiteliek, učiteľov a niektorí aj priateliek. Príjemná atmosféra a zábava, ktorá bola v prostredí podniku Trnavský dvor zanechala v nich krásne spomienky.
6. december 2016


BUĎME ĽUDIA

Na našej škole je už tradíciou osláviť Deň študentov účasťou na mimoškolskej akcii, ktorá má naviac aj spoločensko-vzdelávací rozmer. V piatok 18.11. sme sa zúčastnili hudobno-vzdelávacieho antidiskriminačného programu BUĎME ĽUDIA, ktorý bol zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva. Program sa dotýkal tém ako napr. otrokárstvo, ľudské práva, totalitný režim, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva a povinnosti detí, otroctvo na Slovensku a žobrácke gangy. Súčasťou programu bola aj videoprojekcia a hudobná zložka.

Dozvedeli sme sa, že otrok nie je len obyvateľ starovekého Egypta ťahajúci ťažké kamenné kvádre na stavbu pyramídy, prípadne černoch pracujúci na plantáži niekde v Amerike v období pred občianskou vojnou. Otroci existujú aj dnes a je ich dokonca viac ako kedykoľvek predtým.

 

21. november 2016


JOBSPOTT

Žiaci našej školy sa dňa 26.10.2016 zúčastnili výstavy JOBSPOTT v Mestskej športovej hale Trnava. Výstava bola zameraná na trh práce v meste Trnava. Cieľom akcie bolo inšpirovať nielen študentov, ktorým pripravili organizátori interaktívnu študentskú zónu, ale aj ostatných ľudí k hľadaniu pracovných miest, ktoré by ich napĺňali, rozvíjali a robili šťastnými. Na prednáške o histórii a súčasnosti firmy ZF Slovakia, ktorá bola hlavným sponzorom veľtrhu práce, takmer všetky miesta v hľadisku obsadili študenti našej školy. Nielen táto prednáška, ale aj prezentácie ostatných firiem priniesli všetkým najnovšie trendy z trhu práce, z ktorých  určite niektoré informácie využijú.

2. november 2016


Stránky