Návšteva filmového predstavenia a vianočných trhov

Nezáleží na tom, ako ďaleko vo svojom živote zájdeš, tvoja minulosť a tvoja rodina bude vždy s tebou - to je v krátkosti posolstvo filmu Creed 2. Nie je to síce film s vianočnou tematikou, ale jeho dej zaujal našich žiakov v hľadisku kina Hviezda, ktoré sme zaplnili v posledný deň pred zimnými prázdninami. Zvon v boxe ohlasuje koniec kola, nám zas symbolicky odzvonila pracovná etapa kalendárneho roka 2018. Po skončení filmu sme sa presunuli do adventnej Trnavy dýchajúcej atmosférou najkrajších sviatkov. Nech ich každý z nás prežije v kruhu svojich najbližších, nech sú pre všetkých pokojné a šťastné a nech v januári úspešne vkročíme do roku 2019.

22. december 2018


Vianočný šachový turnaj

Svet nie je čiernobiely, ale priaznivci kráľovskej hry – šachu to vidia inak. V predvianočnom týždni dňa 18. 12. 2018 sa konal na našej škole nultý ročník Vianočného šachového turnaja. Prihlásilo sa 12 žiakov. Súťaž prebiehala v priateľskom duchu. Po piatich kolách, keď už šachové boje skončili, sa stal víťazom Alojz  KUDRI žiak II. C triedy. Turnaj sa všetkým prítomným páčil a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

 

20. december 2018


Ako každý rok

aj  10.decembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. The Onlines je inscenácia o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je nezmysel.

Predstavenie maximálne využíva slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote. Inscenácia bola zameraná na použitie slovesných časov, frázových slovies, podmienkových viet a trpného času.

Divadelné spracovanie témy závislosti na sociálnych sieťach našich študentov oslovilo.

 

 

12. december 2018


Dni otvorených dverí 2018

V dňoch 6.a 7.decembra sme privítali v priestoroch našej školy žiakov základných škôl, aby sme im prezentovali možnosti štúdia v našej škole. Prezentácie sa zúčastnilo 108 žiakov. So záujmom si poprezerali špičkové vybavenie našich dielní. Prezentovať možnosť vstupu do systému duálneho vzdelávania využili aj niektorí zástupcovia zamestnávateľov, ako napríklad zo spoločnosti ZF Slovakia a.s., firmy Autoimpex a SCANIA. Žiaci odchádzali z návštevy našej školy spokojní, že sme im umožnili lepšie sa zorientovať pri výbere svojho budúceho štúdia a povolania. Budeme veľmi radi, keď sa s nimi opäť stretneme na začiatku budúceho školského roku ako s našimi žiakmi.

 

12. december 2018


Navždy sa zachová . . .

Tóny tejto známej piesne si pospevovali žiaci troch tried našej školy, ktorí si v novembri zorganizovali stužkovú slávnosť.

Slávnostne odetí, veselo naladení ďakovali triednym učiteľkám, učiteľom i rodičom za vynaložené úsilie, ktoré ich doviedlo až na prah maturitnej skúšky.

Veď zelená stužka, ktorá symbolizuje nádej, že svoje štúdium úspešne zavŕšia, zaväzuje.

Sme presvedčení, že rovnaká radosť, aká panovala na stužkovej slávnosti, sa prenesie aj do májových dní.

Všetkým maturantom želáme veľa síl a odhodlania.

 

 

 

11. december 2018


Stránky