Vianočné kino

 

Posledný vyučovací deň v roku sme strávili v kine, kde sme sledovali Cestu do nemožna prvého Slováka, ktorý podnikol cestu okolo sveta, niekoľkokrát zdolal najvyššiu horu Európy, prežil zostrelenie lietadla, bol vedcom, astronómom, národným hrdinom, a to všetko napriek podlomenému zdraviu. Pripomenuli sme si čo všetko M.R.Š. dokázal, oddýchli sme si a vianočnú atmosféru ešte umocnili návštevou Vianočných trhov.

 

20. december 2019


Vianočná Viedeň

 

Navštívili sme vianočnú Viedeň. Cestovali sme vlakom. Vianočná atmosféra nás zasiahla už na hlavnej stanici. Pekne vyzdobená Viedeň sa nám páčila. Boli sme aj na troch vianočných trhoch, vrátane tých hlavných pri Novej radnici. Spokojní a s veselou náladou sme sa večer vrátili domov.

 

18. december 2019


Stužková slávnosť

 

V dňoch 28.11. a 6. 12. 2019 sa konali stužkové slávnosti tried IV. A, IV. B a II. AN. Triedne učiteľky slávnostne odovzdali žiakom zelené stužky – stužky nádeje. V príhovore triedne učiteľky pripomenuli žiakom, aby sa poďakovali rodičom, ktorí ich počas štúdia podporovali a zároveň upozornili na to, že ich čaká náročné obdobie prípravy na maturitnú skúšku. Žiaci veľkou kyticou poďakovali triednym učiteľkám za ich dlhoročnú prácu s nimi. Po oficiálnej časti nasledovala slávnostná večera. Ostáva len veriť, že ako radostne žiaci prijali zelené stužky, tak radostne budú odchádzať z maturitných skúšok s pocitom, že námaha pri príprave na MS za to stála.

 

16. december 2019


Dotknite sa vedy……

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, a kde je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Bratislavské Zážitkové centrum vedy Aurelium bolo cieľom „vedeckej expedície” žiakov II.A triedy v nádherný slnečný deň 11.12.2019. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. To po programe, ktorý začal pôsobivou laserovou show, môžeme potvrdiť. Pri objavovaní a spoznávaní exponátov z oblasti mechaniky, optiky a svetla, matematiky, prírodných vied, magnetizmu, ale aj chémie nám boli po celý čas nápomocní pracovníci centra, ktorí nám vysvetlili a objasnili veci iba do tej miery, aby sme na to podstatné mohli prísť sami. Zhodli sme sa, že jeden deň v takomto centre je síce málo, ale je hodnotnejší ako dlhé hodiny strávené nad knihami.

13. december 2019


Deň zdravej výživy

 

„Chcete byť zdraví? Nezabúdajte na ovocie!“

To sme si pripomenuli dňa 2. 12. 2019. Opäť, zasa po roku, sme si spestrili deň jablkami, hruškami a banánmi. Všetkým veľmi chutili.

 

10. december 2019


Stránky