Aj v tomto školskom roku sa 50 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej súťaže "Matematický klokan". V jednotlivých úlohách si mohli otestovať svoje schopnosti, vedomosti a dôvtip. Výsledky budú zverejnené na stránke www.matematickyklokan.sk