Dni 21. - 25.3.2011 strávilo 10 žiakov druhého ročníka a dve učiteľky v Jihlave. Už štvrtýkrát sme sa zúčastnili výmenného pobytu medzi našou školou a SOŠ automobilovou v Jihlave. Počas týchto piatich dní pre nás Jihlaváci pripravili fantastický program. Prezreli sme si historické centrum Jihlavy a miestne katakomby. Úžasné zážitky sme si odniesli aj z hlavného mesta ČR Prahy. Videli sme Hradčany, Karlov most, Staromestské námestie. Zaujímavé bolo aj mesto rekordov a kuriozít Pelhřimov. Naši žiaci absolvovali aj hodiny teoretického a praktického vyučovania na jihlavskej škole. Počas piatich dní sme toho absolvovali veľmi veľa. V závere pobytu sa dostavila aj únava, ktorá sa však lepšie prekonávala vďaka pánovi kuchárovi, ktorý varil tak úžasne, že na neho chlapci nedali dopustiť.