Adresa
Stredná odborná škola automobilová
Coburgova ul.7859/39
917 02 Trnava