Kontakty
Sekretariát riaditeľa 033/5933921
Evidencia žiakov 033/5933926
Informácie o štúdiu 033/5933926
Ekonomické oddelenie 033/5933922
Mzdová účtareň 033/5933936
Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 033/5933925
Zborovňa učiteľov 033/5933932
Telocvičňa 033/5933933
Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 033/5933941
Hlavný majster odbornej výchovy 033/5933943
Zborovňa majstrov odbornej výchovy 033/5933942
Autoškola 033/5933949
Autoservis 033/5933945
Oddelenie správy majetku 033/5933924
Zásobovanie 033/5933931
Vrátnica 033/5933928
Sklady 033/5933929
Školník 033/5933937
Strojná údržba 033/5933947
Elektro údržba 033/5933944
Školský bufet 033/5933929