Prípravné stretnutie projektu Comenius II
V dňoch 16. 10. -18. 10. 2013 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia v maďarskom meste Nagykanisza spojeného s projektom Comenius II. Štyri partnerské stredné školy z Nemecka, Česka, Maďarska a Slovenska budú spolupracovať na projekte v oblasti techniky, kultúry a športu. Na tomto úvodnom stretnutí sa prerokovali všetky základné informácie spojené s projektom, dohodli sa všetky potrebné termíny a boli rozdelené jednotlivé úlohy. Po celom dni úspešného rokovania nám naši kolegovia z Maďarska ukázali priestory ich školy a krásne historické pamiatky kúpeľného mesta s 50 000 obyvateľmi.
22. október 2013

Nemecko

 

V závere apríla sme sa vybrali do Nemecka zhodnotiť dvojročnú prácu projektu, na ktorom sme sa podieľali spolu s českou a nemeckou školou. Nekonečne dlhá cesta však stála za to, pretože nemeckí hostitelia sa o nás perfektne postarali a pripravili nám bohatý program. Obdivovali sme výrobné haly firmy AUDI v Neckarlsume, poprechádzali sme sa starými uličkami univerzitného mesta Heidelberg. Niektorí z nás si vyskúšali opičie dráhy v Klettergartene,  aby skonštatovali, že na zemi je to ľahšie a bezpečnejšie. Najdôležitejší bol však program vo štvrtok večer, kde každá škola vo forme prezentácií zhodnotila svoju dvojročnú prácu na projekte. Mali sme úspech, naša prezentácia sa páčila, prítomní ju ocenili mohutným potleskom. A to sme mali v zálohe ešte Dominika Minárika, ktorý svojou hrou na heligónke zodvihol ľudí zo stoličiek a niekoľko párov si schuti zatancovalo. Neskoro večer bolo treba zo slávnostnej recepcie odísť. Lúčili sme sa s priateľmi, ktorých sme počas dvoch rokov na projekte spoznali. Prísľuby ďalšej spolupráce svedčia o tom, že naše úsilie nebolo zbytočné. A s týmto vedomím nám cesta domov ubehla rýchlo.

 

2. máj 2013

Projektu Comenius

Študenti druhého ročníka nadstavbového štúdia sa stretli so zástupcami českej a nemeckej partnerskej školy na prezentácii II. modulu na tému Dopravná infraštruktúra SR a jej vplyv na životné prostredie. Vyčerpávajúco a veľmi zaujímavo prezentovali danú tému, čím priblížili situáciu dopravy u nás nielen v súčasnosti ale aj v minulosti. Napriek tomu, že sme malá krajina, českí a nemeckí študenti sa dozvedeli niečo nové o našej cestnej infraštuktúre a o negatívnych a pozitívnych vplyvoch dopravy na Slovensku na životné prostredie. Stretnutie v Jihlave nemalo len pracovný charakter. Český partner pripravil aj bohatý program ako návštevu firmy na výrobu reflektorov, návštevu Múzea českých rekordov v Pelhřimove a preteky na motokárach. Všetky tieto aktivity boli bohaté na zážitky, ktoré si študenti aj pedagógovia samozrejme priniesli aj domov.

11. marec 2013

Výmenný pobyt vo Weinheime

V dňoch 26.3.-30.3.2012 skupina našich študentov a učiteľov vycestovala na týždenný pobyt do Nemecka. Počas pobytu sa nám venovali zástupcovia HFSWE vo Weinheime. Pripravili nám bohatý program, ktorý vypĺňal náš voľný čas počas celého dňa. Navštívili sme priestory teoretického a praktického vyučovania, miestny servis značky Mercedes, kde sme mohli vidieť aj nový model športovej verzie Mercedesu SLK pripravený na svoju prvú výstavu. Po adrenalínovej jazde na motorkách sme vyskúšali aj zážitkové kúpanie vo vodnom raji, ktoré bolo výbornou relaxáciou po náročnom programe. Zaujímavá bola aj prehliadka mesta Heidlberg. Čerešničkou na torte bolo spoločenské stretnutie, kde prebehlo množstvo súťaží a hier. Najúspešnejší boli odmenení sladkou odmenou.

6. apríl 2012

Projektové stretnutie COMENIUS v SŠA Jihlava

Projektové stretnutie parnterov v rámci projektu Comenius za účasti škôl - HFSWE Weinheim (SRN), SOŠA Trnava a domácej SŠA Jihlava (ČR) sa konalo 21.3. - 22.3.2012. Obsahom stretnutia bola prezentácia prác žiakov partnerských škôl na tému "História automobilového priemyslu v partnerských krajinách a vyhodnotenie 1. modulu projektu. Úroveň prezentácii bola veľmi dobrá. Bola to ukážka prác pravdepodobne najlepších žiakov jednotlivých škôl. Druhý deň bol zameraný na exkurziu v AŠ Mladá Boleslav. Tu sa žiaci a pedagógovia mohli zoznámiť s technológiami výroby automobilov značky ŠKODA. Toto dvojdňové stretnutie okrem uvedenej náplne malo ešte jeden veľký význam. Žiaci a pedagógovia mali možnosť komunikovať okrem slovenčiny a čestiny v ďalších štyroch jazykoch, v nemčine, v angličtine, vo francúzštine a objavila sa aj ruština. Stretnutie ukázalo, že žiaci aj učitelia dokážu komunikovať a riešiť rôzne neoficiálne otázky v cudzom jazyku aj bez tlmočenia pedagóga, čím sa ukázalo, že žiaci 5. ročníka sú dobre pripravení na maturitnú skúšku v cudzom jazyku. V závere stretnutia riaditeľ SŠA Jihlava, ktorý bol prítomný na oficiálnej časti, vyjadril spokojnosť s predvedenými výkonmi a vyjadril presvedčenie, že program vypracovaný pedagógmi partneských škôl a ciele projektu, ktoré boli stanovené v októbri 2011 v Trnave, naplní svoje poslanie.

6. apríl 2012

Stránky