Organizácia vyučovania:

 

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. 9. 2020.

 

Vyučovanie v I. polroku sa začne 2. septembra 2020 (streda) a končí sa 29. januára 2021 (piatok).

 

Vyučovanie v II. polroku sa začína dňa 1. februára 2021 (pondelok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

 

Klasifikačná porada za I. polrok sa uskutoční 26. januára 2021.

 

Klasifikačná porada za II. polrok sa uskutoční 22. júna 2021.

 

Priebežná klasifikácia sa uskutoční v dňoch 10. 11. 2020 a 06. 4. 2021.

 

Klasifikačná porada v triedach II.AN, IV.A, IV.B, II.AEND  sa uskutoční dňa 13. mája 2021.

 

Klasifikačná porada v triedach III.C, III.D  sa uskutoční dňa 11. júna 2021.

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október –  30. október 2020

02. november 2020

(pondelok)

vianočné

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020 - 07. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

01. február 2021

(pondelok)

02. február 2021

(utorok)

jarné

26. február 2021

(piatok)

01. marec 2021  – 05. marec 2021

08. marec 2021

(pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021

(streda)

01. apríl - 06. apríl 2021

07. apríl 2021

(streda)

letné

30. jún 2021

(streda)

01. júl – 31. august 2021

02. september 2021

(štvrtok)

 

 

Prijímacie konanie pre žiakov základných škôl

 

Prijímacie skúšky na štúdium v SOŠA sa uskutočnia v I. termíne - máj 2021 a v II. termíne - jún 2021.

 

Prihlasovanie žiakov do denného nadstavbového a  externého štúdia

 

Prihlášku do  denného nadstavbového  a  externého štúdia podáva uchádzač do 31. mája 2021 na sekretariáte SOŠA.

 

Ukončenie štúdia

Študijné odbory
externá časť MS a písomná forma internej časti MS                                                       

SJL  – 16. marec 2021

ANJ / NEJ – 17. marec 2021

praktická časť maturitnej skúšky

máj 2021     

ústna časť maturitnej skúšky       24. máj - 28. máj 2021


Učebné odbory
písomná časť záverečnej skúšky                                        16. jún 2021                              
praktická časť záverečnej skúšky 17. jún – 23. jún 2021
teoretická časť záverečnej skúšky 21. jún – 25. jún 2021

                            

 

                                                                                                      

                                                                                                                                           Ing. Jozef Ormandy

    V Trnave dňa 1. 9. 2020                                                                                                riaditeľ SOŠA Trnava